FANDOM


Torun ratusz 1

Ratusz Staromiejski w Toruniu - jest to budynek stojący na Rynku Staromiejskim, jeden z symboli miasta. W przeszłości stanowił centrum władzy i handlu Starego Miasta. W budynku obradowała tu Rada Miejska, pełniły swoją funkcje sądy, odbywały się tam sejniki i obrady dyplomatyczne. Sprzedawano tam sukno i wyroby spożywcze, a także znajdowała się tam waga miejska kontrolująca towary w mieście. W piwnicach oferowano alkohol tj. piwo i wino, a w wieży było więzienie, skarbiec i archiwum. 

Obecny budynek pochodzi z końca XIV wieku, zbudowany jest w stylu gotyckim na miejscu starszych zabudowań. Był wtedy jednokondygnacyjny, jednak jego kubatura mogła pomieścić spokojnie przynajmniej 1500 interesantów. Gruntowną przebudowę przeszedł w latach 1602-1604, kiedy to dobudowano trzecią kondygnację. Wprowadzono zmiany w stylu renesansu niderlandzkiego, dodano charakterystyczne elementy dekoracyjne: wieżyczny narożne, kamieniarka okien czy też szczyty na osiach fasad. W ratuszu zmarł w 1501 roku król Jan Olbracht.

W latach 1722-37 ratusz był odbudowywany po niszczącym najeździe szwedzkim z 1703 r. Wnętrza wyposażono m.in. w zdobione portale i drzwi utalentowanych i znanych stolarzy. Jedyny fragment, który nie doczekał się rekonstrukcji to hełm, który wcześniej wieńczył wieżę.

Już w 1861 roku ratusz służył za muzeum niemieckie, później od 1920 r. polskie. Obecnie jest siedzibą Muzeum Okręgowego w Toruniu (od 1946 roku). Co ciekawe budynek w dwóch historycznych epizodach był także szpitalem - w roku 1812 dla żołnierzy napoleońskich i w 1945 r. dla radzieckich. 

Ratusz ma bogatą symbolikę: jedna wieża symbolizuje jeden rok, 4 wieżyczki narożne - 4 pory roku, 52 sale - 52 tygodnie w roku, 365 okien - 365 dni. 

Przy ratuszu znajduje się Pomnik Mikołaja Kopernika odsłonięty w 1853 roku. Jest ważnym punktem orientacyjnym dla toruńskich turystów.

W sąsiedztwie ratusza jest Kościół św. Ducha Świętego oraz Dwór Artusa.