FANDOM


Sycow park

Park w Sycowie.

Park w Sycowie – park przylegający dawniej do książęcego zamku, znajdujący się na południowy-wschód od centrum Sycowa.

Pierwszy park w Sycowie powstał już w XVII wieku. Obecny park został założony na początku XIX wieku przez Gustava Birona von Curland. Jednak do prawdziwej świetności doprowadził ten obiekt jego syn - Calixt. W ostatnich latach park został zrewitalizowany. Na uwagę w parku zasługują cztery rzeźby z dawnego książęcego zamku symbolizujące cztery rzeki Francji. Z kolei w pobliżu kościoła ewangelickiego znajdują się alegorię czterech pór roku.