FANDOM


Pozostalosci murow obronnych odcinek wschodni XIII-XIV w Inowroclaw ul.Kilinskiego 02 iwona

Pozostałości po murach miejskich, odcinek wschodzi XIII-XIV w.

Fragmenty murów miejskich w Inowrocławiu. W mieście przez liczne wojny, które przechodziło nie zachowało się wiele zabytków z epoki średniowiecza. Nie zachował się zamek książęcy, ani potężna wieża ratuszowa. Z XIII-wiecznego kościoła franciszkanów zostały tylko resztki fundamentów. Z wielkich murów miejskich w Inowrocławiu zachowały się jedynie fragmenty - jeden przy ul. Kilińskiego 16 (przy szkole muzycznej), przy ul. Kasztelańskiej i w podwórzu przy ul. Poznańskiej 4.