FANDOM


Syców. Foto Barbara Maliszewska

Dzwonnica w Sycowie — dawna brama w murach miejskich Sycowa, od XVI wieku budynek został zaadaptowany na cele sakralne.

Liczne klęski żywiołowe i wojny przyczyniły się do wielokrotnego niszczenia dzwonnicy. Najdotkliwsze straty przyniósł pożar w 1813 roku. Niecałe 100 lat później zakończono rekonstrukcję wieży. Parafianie ufundowali wtedy cztery nowe dzwony. Od 1996 roku dzwonnicą opiekuje się Stowarzyszenie Rodzina Kolpinga, a sam budynek spełnia obecnie rolę doskonałego punktu widokowego.


Adres:
ulica Kościelna
Strona WWW:
http://www.parafiasycow.pl