FANDOM


Collegium Maius w Krakowie – najstarszy zachowany element Akademii Krakowskiej, którego początku wiążą się z ok. 1400 r. Budowla powiększała się poprzez wykup sąsiednich budynków ostatecznie połączonych po pożarze w 1492 r.

Ma kształt czworoboku czworoboku z dziedzińcem, który otaczają arkadowe krużganki z gankiem. Na ganek wychodzą schody zwane rektorkami. Od strony południowej widoczny jest ozdobny portal prowadzący do Librarii.

W niezmienionej formie budynek przetrwał do 1840 r., kiedy przebudowano go w stylu neogotyckim i urządzono w nim Bibliotekę Jagiellońską. Biblioteka istniała do 1940 r., obecnie od 1947 w budynku znajduje się Muzeum Uniwersytetu Jagiellońskiego, w którego zbiorach znaleźć można przyrządy, którymi posługiwał się Mikołaj Kopernik w swojej pracy, jeden z najstarszych globusów, na których zaznaczono Amerykę czy też astrolabium arabskie z 1054 r.

Niedaleko Collegium Maius znajduje się Collegium Novum, obecny główny budynek UJ.


Adres:
ul. Jagiellońska 15
Strona WWW:
http://www.maius.uj.edu.pl/

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Więcej z Fandomu

Losowa wiki